wizualizacja

“(…) Szczególnie dużo inwencji i nowatorskiego podejścia do tematu wykazało biuro NED, gdyż obecnie realizowany projekt jest nadzwyczajnie udany, interesujący i nowatorski. Trimaranów buduje się na świecie tak niewiele, że każdy nowy projekt nie opiera się na doświadczeniach innych firm a powoduje konieczność własnego autorskiego podejścia do tematu. Wyliczenia komputerowe wykonane przez NED-Project wskazują, że planowana jednostka spełni nasze oczekiwania z naddatkiem…” – mówi Dr inż. Benedykt Hac na temat planów i działań Instytutu Morskiego w Gdańsku  w wywiadzie udzielonemu portalowi Gospodarka Morska. Zapraszamy do lektury.

Treść wywiadu na stronie gospodarkamorska.pl

In order to ensure the maximum convenience of users when using the website, this website uses cookies.
Click "I agree" so that this information is no longer displayed.