Ned-Project services on-line

GRANT dla NED-PROJECT z projektu SPEKTRUM (Pomorski System Usług Doradczych).

NED-Project Sp. z o.o. został beneficjentem grantu w ramach projektu SPEKTRUM (Umowa Nr UDG=SPE.01.2020/046) organizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza. Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 32.100,00 PLN.

Read more ...

In order to ensure the maximum convenience of users when using the website, this website uses cookies.
Click "I agree" so that this information is no longer displayed.