NED-Project Sp. z o.o. został beneficjentem grantu w ramach projektu SPEKTRUM (Umowa Nr UDG=SPE.01.2020/046) organizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza. Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 32.100,00 PLN.

spektrum

In order to ensure the maximum convenience of users when using the website, this website uses cookies.
Click "I agree" so that this information is no longer displayed.