Mężczyzna podpisujący dokumenty

Rosnące zapotrzebowanie na usługi, jakie świadczy Instytut Morski w Gdańsku, sprawiło, że podjął on decyzję, by rozpocząć starania o zaprojektowanie i zbudowanie nowego statku specjalistycznego. Do wykonania projektu statku Instytut zaangażował gdańską firmę NED-PROJECT Sp. z o.o. Nawiązał też kontakt z Polskim Rejestrem Statków, proponując współpracę przy budowie, polegającą na obecnym etapie na opiniowaniu wstępnego projektu planowanej jednostki.

25 czerwca 2013 r. w Centrali Polskiego Rejestru Statków odbyło się spotkanie przedstawicieli Instytutu Morskiego, PRS oraz biura projektowego Ned-Project mające na celu ustalenie zasad współpracy przy realizacji planowanej budowy.

In order to ensure the maximum convenience of users when using the website, this website uses cookies.
Click "I agree" so that this information is no longer displayed.